Zwrot i reklamacja towaru

Handel w internecie traktowany jest jak sprzedaż wysyłkowa i rządzi się specjalnymi prawami. Zabezpieczają one interesy klientów, którzy kupują towar w okolicznościach znacznie różniących się od tradycyjnych zakupów. W okolicznościach, gdzie liczy się przede wszystkim solidny opis oferty i zaufanie do sprzedawcy.

Zwrot towaru

Jeżeli klient nie umówił się ze sprzedawcą (usługodawcą) inaczej tzn. nie podpisał odpowiedniej umowy, nie będzie mógł w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów: – zrezygnować z usługi rozpoczętej za jego zgodą przed upływem 10 dni, – zrezygnować z zakupu kaset video, audio, płyt CD i programów komputerowych z naruszonym opakowaniem – zrezygnować z produktu lub usługi wykonanej na indywidualne zamówienie, – zrezygnować z prenumeraty prasy, – zrezygnować usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, – zrezygnować z produktu ulegającego szybkiemu psuciu się.

Reklamacja towaru

Gdy towar zawiera wady, możemy – wedle uznania – skorzystać z gwarancji producenta (o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancyjny), bądź instytucji niezgodności towaru z umową. W pierwszym przypadku roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej, którym najczęściej jest sprzedawca lub importer. W drugim przypadku – do sprzedawcy, który ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć naszą reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. Uwaga! Sklep internetowy nie ma prawa w tym przypadku odesłać klienta do producenta, hurtownika czy importera lub zmusić go do skorzystania z gwarancji. Za wady towaru sprzedawca odpowiada przez 2 lata, przy czym konsument jest szczególnie chroniony przez pierwsze 6 miesięcy (ciężar dowodowy spoczywa wtedy na sprzedawcy).

Protokół reklamacyjny: wzór pisma

Decyzja o sposobie usunięcia wady towaru

Decyzja należy do kupującego. To on decyduje czy skorzysta z gwarancji czy instytucji niezgodności towaru z umową. Co więcej, jego wybór jest wiążący dla drugiej strony czyli sklepu internetowego. W przypadku powołania się na niezgodność towaru z umową również to klient decyduje o sposobie usunięcia tej niezgodności. W pierwszej kolejności może on domagać się naprawy lub wymiany towaru, a w przypadku niewypełnienia jego żądań – odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. W przypadku gwarancji to gwarant decyduje o sposobie usunięcia wady.

Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji

Sklep internetowy jest zobowiązany ustosunkować się do pisemnej reklamacji klienta w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z pełną akceptacją roszczeń konsumenta.